POŽADAVKY ZADAVATELE

HLAVNÍ BODY STAVEBNÍHO PROGRAMU

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení bude také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel klade důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.

 

Zadavatel požaduje

I.) Vhodné urbanistické začlenění nové sportovní haly – školní tělocvičny do území:

Požaduje se vhodné urbanistické začlenění nové haly do lokality, zasazení do krajiny a řešení dopravní obsluhy celého areálu. Dále se požaduje prověření reálnosti požadovaného stavebního programu resp. velikosti haly z pohledu vhodného urbanistického začlenění do území s respektem k okolní zástavbě.

II.) Návrh sportovního areálu:

  • nová sportovní hala s hrací plochou (rozměry hřiště optimálně: 40 x 20 x 7 m, minimálně:      36 x 18 x 7 m);
  • propojení nové sportovní haly se školní budovou “suchou nohou”;
  • venkovní atletické sportoviště (s co největší možnou plochou);
  • řešení dopravní obslužnosti a parkování;
  • optimální energetické řešení s kvalitním vnitřním prostředím;
  • vhodné odpovídající zázemí haly a venkovního sportoviště (šatny, WC, sprchy, sklady….)
  •  umístění tří kluboven v objektu haly;

III.) Volba vhodného staticko-konstrukčního řešení haly  s ohledem na celkové předpokládané stavební náklady.