Kontakt

Zadavatel

Název: Městská část Praha-Suchdol

Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

www.praha-suchdol.cz

IČ: 00231231
DIČ: CZ00231231

Zplnomocněný zástupce zadavatele:

Ing. Petr Hejl, starosta městské části, tel.: +420 603 279 678, e-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz

 

Zpracovatel soutěžních podmínek, sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová, Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou, tel.: 608 322 268
e-mail: marketa.prazanova@seznam.cz

Ing. Markéta Kohoutová, K Vinicím 50, 164 00 Praha-Nebušice, tel.: 773 222 338
e-mail: info@soutez-o-navrh.cz

 

Přezkušovatel soutěžních návrhů

MgA. Josef Čančík, Řepčice 33, 251 69 Velké Popovice, tel.: 776 267 565,
e-mail: atelier@echtarchitektura.cz

Pověřená důvěryhodná osoba

Pověřená důvěryhodná osoba pro otázky technického zabezpečení anonymní digitální komunikace s účastníky soutěže o návrh:
Jan Procházka, Irkutská 10, Praha 10,  e-mail: jan.prochazka@xtra-tec.cz