Porota a přizvaní odborníci

Nezávislí členové soutěžní poroty – řádní:

 • prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. – předseda poroty
 • Ing. arch. Tomáš Bezpalec
 • Ing. arch. Jan Hájek
 • Ing. arch. Zdeněk Rychtařík

     Náhradníci nezávislých porotců

 • Ing. arch. Dalibor Borák
 • Ing. Mgr. Eva Jeníková

Závislí členové soutěžní poroty – řádní:

 • Ing. Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol
 • ak. arch. Tomáš Turek, Turek-architekt
 • Ing. Zdeněk Skála, zastupitel městské části Praha-Suchdol

     Náhradníci závislých porotců:

 • Ing. Václav Vik, zástupce starosty městské části Praha-Suchdol
 • Ing. Věra Štěpánková, zástupkyně starosty městské části Praha-Suchdol
 • RNDr. Ludmila Knappová, radní městské části Praha-Suchdol
 • Jan Zoubek, radní městské části Praha-Suchdol, starosta TJ Sokol Suchdol-Sedlec

Přizvaní odborníci

Expert na energetické řešení a větrání:

 • Ing. Juraj Hazucha

O případném přizvání odborníků rozhodne porota při posuzování návrhů po projednání se zadavatelem soutěže.