SOUTĚŽNÍ PODKLADY

Zájemce o účast v soutěži se převzetím podkladů zavazuje používat předaná data výhradně pro účel této soutěže, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití třetí osobou.

Ke stažení: Soutěžní podmínky ZDE a  Soutěžní podklady ZDE

Seznam poskytovaných soutěžních podkladů

P.01 Stavební program – zadání soutěže o návrh
P.02 Řešené území – situace, model pro zákres
P.03 Vzor portfolia
P.04 Vzory čestných prohlášení o splnění podmínek – k žádosti o účast
P.05 Ilustrační fotografie stávajícího stavu místa
P.06 Geodetické zaměření objektů
P.07 Situace – širší vztahy
P.08 Katastrální mapa území
P.09 Inženýrské sítě
P.10 Doprava v území – schéma (pěší, automobily)
P.11 Výřez z územního plánu
P.12 Limity v řešeném území
P.13 Potvrzení o regulérnosti vydané ČKA
P.14 Půdorysy školy a sokolovny
P.15 Pravidla míčových her
P.16 Hydrogeologická studie proveditelnosti hloubkových vrtů
P.17 Vzory

  • 17.1 vzor bilanční tabulky
  • 17.2 vzor textové zprávy
  • 17.3 vzor grafického uspořádání panelů
  • 17.4 vzory čestných prohlášení – pro vyzvané účastníky